Szolgáltatásaink a vállalatok csődje esetén a csődeljárás megindításához szükséges tervezetek kidolgozását, vagy a már kidolgozott szerkezeti átalakítás bírálatának véleményezését foglalják magukba. A hitelezők oldaláról biztosítjuk a követeléseik érvényesítését a csődeljárásban vagy a szerkezeti átalakításban részt vevő féllel szemben. Nagyon sok tapasztalatunk van közbenső eljárásokkal a benyújtott követelés vagyonfelügyelő által való vitatásából kifolyólag.