A munkaviszonyoknak a Visegrádi négyek országaiban aránylag szigorú törvényi szabályozásai vannak, így az ügyfeleinknek folyamatos jogi tanácsadást nyújtunk a jogaik érvényesítését illetően. Munkáltatók esetében ez elsősorban a munkaszerződések, személyzeti szabályzatok, vagy a munkavállalók díjazási rendszerének elkészítését érintik, az egyéni munkakörülmények vizsgálatát vagy a munkaviszony befejezésének lehetőségeit is beleértve. A munkavállalókat rendszerint a munkaviszony érvénytelen befejezése vagy a munkáltató részéről jövő pénzbeli igények kifizetésének hiánya esetén képviseljük bírósági eljárásokban.

A társadalombiztosítás területén elsősorban az egyes intézményekkel szembeni jogi képviseletre összpontosítunk a fizetési hátralékok behajtása során és jogi tanácsadásra az adóteher optimalizálásával kapcsolatban.