Az ügyfeleink vállalkozási tevékenységével kapcsolatban biztosítjuk érdekeik és a tisztességtelen versenyzési eljárásokkal szembeni védelmét. Szolgáltatásaink részét képezi a gazdasági verseny szabályozásait illető tanácsadás a piacra való belépés során, illetve a nemzeti versenyhatóságokkal szembeni eljárások, összefonódások bejelentése esetén, vagy a piacot érintő erőfölény kihasználásának vizsgálatát érintő eljárásokban.